Registrering

Registrering på Husbilskompisar, forum för livsnjutare på hjul.

Obligatorisk information

Skriv in Ditt För & Efternamn detta blir ditt användarnamn. Ditt för och efternamn är det inloggningsnamn Du sedan skall använda vid inloggningen, vi tillåter inga "Nicknamn" Var vänlig respektera våra regler och villkor!

OBS! Viktigt. Endast EN fysisk person per inloggning, Kalle & Bettan Karlsson o.s.v. fungerar inte. Däremot är det inga problem att ha samma e-post eller övriga uppgifter för två olika personer/konton.

Skulle ditt namn redan vara upptaget kan Du lägga in initialer mellan namnen (Karl B Pettersson eller ange siffran 2 bakom ditt namn Karl Pettersson2.
Vi accepterar även smeknamn som kan härledas till det riktiga namnet t.ex. Kalle Pettersson istället för Karl.

OBS! Glöm INTE att godkänna våra villkor längst ner på denna sida, innan Du går vidare!

Var vänlig och skriv in ett lösenord för ditt användarkonto. Notera att lösenord är känsliga för gemener och versaler (små & stora bokstäver).

Var vänlig och skriv in en giltig e-postadress till dig.

Övrig obligatorisk information (profil)

Gatuadress ej box adress

Ange ditt postnummer här

Ange din mantalsskrivningsort här

Ange ditt telefonnummer inkl. Riktnummer

Övrig information

Om du blev tipsad om den här webbplatsen av en befintlig medlem av Husbilskompisar, forum för livsnjutare på hjul., skriv in deras användarnamn här.
Eller om du har någon rabattkod, kan den också skrivas här.

Alla tidsstämplar på forumet kan automatiskt justeras till att visa den korrekta tiden för var du befinner dig i världen. Välj helt enkelt lämplig tidszon från listan nedan.

I tillägg till detta kan du också ställa in alternativ för sommartid som gäller där du befinner dig.

Då och då kan det hända att administratörerna och/eller andra medlemmar vill skicka e-postaviseringar eller meddelanden till dig. Om du inte vill få e-post från vissa personer kan du avaktivera detta alternativ här.

Forumets regler

För att kunna fortsätta måste du acceptera följande regler:

Medlem
Medlemskapet är personligt och avser en enskild person som angivit sitt eget för- och efternamn som användare samt uppgivit e-postadress, telefonnummer och den adress man är mantalsskriven på.
Efter godkännande kan medlem skriva och läsa på forumet.
Innan en medlem släpps in kontrolleras personuppgifterna.
Person som uppgivit falskt namn eller en felaktig adress medges inte medlemskap.
Upptäcks falska uppgifter i efterhand raderas kontot efter det att personen kontaktats och givits möjlighet till förklaring.
Medlem ger tillstånd till Husbilskompisar.se att föra register över användarkonton.
Husbilskompisar.se och dess ägare förbinder sig att aldrig, under några omständigheter, sälja eller på annat sätt avhända detta register till tredje man.

Rättigheter.
Figurmärken för Husbilskompisar är skyddade av upphovsrätt eller varumärkesskydd.
Design och alla sidor ägs av Husbilskompisar AB och får inte kopieras.
För att använda material från vår webbplats krävs ett skriftligt tillstånd från Husbilskompisar AB.
För att ansöka om tillstånd till att använda delar av vår webbplats, kontakta kansliet@husbilskompisar.se.

Upphovsrätt.
Upphovsrätten till texter och bilder innehas av respektive skribent och eller fotograf.
För av medlem publicerad text eller bild gäller att varje avsändare personligen ansvarar för innehållet.

Begränsningar i inlägg.
På forumet är det inte tillåtet med hets mot folkgrupp, olaga våldsskildringar, pornografi, svordomar, påhopp eller påståenden om fysiska personer, föreningar eller företag som kan anses som förtal eller kränkande.
Eller vad i övrigt anses som brott mot BBS-lagen. (lag 1998:122 om ansvar för elektroniska anslagstavlor).
Uppmaning till brott är inte heller tillåtet. Att utan tillstånd publicera upphovsrättsskyddat material från annan person, företag eller forum är inte tillåtet.
Det är inte heller tillåtet att länka till andra sidor som bryter mot ovanstående.
Vi diskuterar inte religion eller politik på forumet.
Att skriva ovidkommande inlägg i syfte att föra upp tidigare inlägg på högre plats i trådarna, s.k. bumpning är ej tillåtet.
Inlägg som bedöms som bumpning kan plockas bort av forumvärd.

Hantering av inlägg.
Forumvärd har rätt att flytta inlägg till annan lämplig tråd om diskussionen avviker från det ursprungliga ämnet.
Eller dela ett ämne i flera om tråden ändrat inriktning.

Avslut av medlemskap
Forummedlem kan när som helst avsluta sitt medlemsskap på forumet.
Det görs enklast med ett kort mail till*kansliet@husbilskompisar.se.
Forummedlem som avslutar sitt medlemskap äger ej rätt att begära att hans/hennes inlägg skall raderas på forumet.
Dessa finns kvar samt inloggningsnamnet följt av titeln ”Gäst”

Information och uppgifter på portal, forum m.m.
Husbilskompisar AB tillhandahåller utan kostnad information på vår digitala plattform Husbilskompisar.se.
Informationen hämtas i huvudsak från olika platser på internet.
Vi försöker så långt det är möjligt att kontrollera och säkerställa riktigheten i den information som vi samlar in och förmedlar till våra besökare.
Felaktig information kan dock förekomma.
Det är upp till varje besökare på Husbilskompisar.se att själv kontrollera att informationen är uppdaterad och stämmer.
Husbilskompisar AB friskriver sig allt ansvar för de kostnader, olägenheter m.m. som kan uppkomma vid felaktig eller missvisande information på något av våra forum, t.ex. husbilsplatser, husbilsservice, kalender m.m.
Vid felaktigheter ber vi dig omgående kontakta oss så vi kan rätta till de fel som du upptäckt.
Det gör du via mail på kansliet@husbilskompisar.se.

Att tänka på när du skriver på forumet.
1. Skapa rubriker som hör till det du tänker skriva.
2. Försök att hålla dig till ämnet. Starta hellre en ny tråd om du vill avvika från trådens inriktning.
3. Undvik märkesdiskussioner förutom i de trådar som är märkesrelaterade.
4. Diskutera inte personer, deras sätt att skriva eller uttrycka sig.
5. Publicera inte uppgifter om andra personer på forumet utan deras medgivande.
6. För diskussionen framåt på forumet. Skriv bara om du har något som du anser vettigt att tillföra. Undvik ironiska inlägg då dessa fungerar dåligt i skrift och är lätta att feltolka.
7. Respektera andras åsikter utan att ge dig in på personangrepp. I bland har andra medlemmar en helt annan åsikt än din, ha respekt för det.
8. Var beredd att ta konstruktiv kritik utan att gå i taket. Så länge samtalet förs på en städad nivå har alla givetvis rätt att ha en åsikt om dina synpunkter.

Regler för forumvärdar i Internetforumet Husbilskompisar (HK)
HK använder sig inte av funktionen moderering, ingen forummedlem kan bli utesluten, enbart avstängd.
Vid dåligt uppträdande t.ex ironiska inlägg samt vid överträdelser av forumreglerna skall personen som skrivit inlägget uppmärksammas på detta i sitt eget inlägg.
Det sker genom synpunkter och förtydliganden i blå text.
Vid överträdelser där text behöver tas bort skall den texten ersättas med röda kryss XXXXXX.
Innan texten avlägsnas skall en skärmdump tas av det ursprungliga inlägget.
Obs! Endast text som gravt bryter mot forumreglerna får avlägsnas, t.ex. Kränkande texter, texter som avser att provocera osv.
Alla tillsägelser skall ske efter att två forumvärdar enats om åtgärden samt den text som skall läggas in.
Alla åtgärder och synpunkter skall skrivas under av de två forumvärdar som agerat.
Undantag av ovanstående kan accepteras i de fall ingen annan forumvärd är tillgänglig och inlägget som gjorts är av den karaktär att det kräver omedelbar reaktion.
I så fall kan man tillfälligt agera, stänga trådar samt redigera i inlägg tillfälligt men så snart möjlighet finns skall normal procedur ersätta detta tillfälliga agerande.
Inga inlägg får tas bort från forumet om inte inläggets skapare så begär.
Då kan inlägget raderas men en hänvisning till att det tagits bort på skaparens uttryckliga begäran.
Alla åtgärder som görs av forumvärdar skall redovisas i internforumet, där skall även skärmdumpar arkiveras som berör ärendet. Detta skall arkiveras.
Forumvärd som aktivt tagit del i debatt i en tråd har förverkat sin rätt att agera i tråden.
Då en överträdelse uppmärksammas i ett sådant läge skall någon annan forumvärd kontaktas som får agera.

Avstängning
Forummedlem som vid upprepade tillfällen varit föremål för forumvärdarnas agerande kan varnas att en avstängning kan bli aktuell.
Varningen skall sändas via mail.
Varningen skall även innehålla en motivering samt vem som är avsändare.
Vid en avstängning skall forummedlemmen medelas omgående via mail.
Medelandet skall innehålla uppgifter om orsak samt avstängningens varaktighet.Meddelandet skall vara undertecknad av den som tagit beslutet.
En första avstängning gäller under tre månader.
I de fall en forummedlem som tidigare varit avstängd åter igen är föremål för avstängning gäller den under ett år.

Husbilskompisar AB

Om Husbilskompisar