Har någon erfarenhet av Cygic truck navigatonsprogram. efter att raderat igonavigtion behöver jag något bättre, Kör idag med igoprimo som är lättanvänt men kartorna är från 2017,. Eleler andra förslag på bra progrm. har även google navigation,
Stig