2 st Monroe fjäderben med dämpare och extra förstärkta Lesjöforsare
kom ej till användning 3000:- NV Skåne